Privacyregelement

Persoonsgegevens die wij verwerken

IN-TUTO verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens:

IN-TUTO gaat uiterst vertrouwelijk om met de gegevens van de klant.

Deze worden afgeschermd en alleen gedeeld met de persoon in kwestie zelf en de directie leden  van IN-TUTO. Persoonsgegevens worden behandeld conform de AVG.

Dit zijn de persoonsgegevens die IN-TUTO van u bewaart:

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • BSN-nummer (Burger-service-nummer)
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • nationaliteit
 • geslacht
 • telefoonnummer

   

Zorggegevens:

IN-TUTO verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw begeleiding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals uw hulpvragen en aanverwante gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Verwerking van persoonsgegevens:

IN-TUTO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bij het verkrijgen van de toewijzing (digitaal/papier) van de gemeente
 • Rapportage in Coolweb
 • Facturatie aan de gemeente of SVB
 • Voor het opstellen van een begeleidingsplan
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Verstrekken van persoonsgegevens:

IN-TUTO deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IN-TUTO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Verzamelen van persoonsgegevens:

IN-TUTO gaat pas over tot het verzamelen van gegevens op het moment dat de klant heeft aangegeven diensten af te willen nemen van IN-TUTO. De website bewaart geen cookies of andere gegevens van de bezoekers.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@in-tuto.nl. IN-TUTO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn:

IN-TUTO zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden verwijderd nadat de begeleidingsovereenkomst beëindigd is en de laatste factuur aan de gemeente of SVB verstuurd/betaald is.

 

Verantwoordelijke:

IN-TUTO is te allen tijde verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. IN-TUTO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking enongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@in-tuto.nl.

 

Klachtenregeling:

De eerste mogelijkheid is uw klacht persoonlijk, telefonisch (06-20015962), schriftelijk of via e-mail (info@in-tuto.nl) aan de directie/leiding van IN-TUTO voor te leggen.

CZMN:

IN-TUTO is aangesloten bij de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN).

U kunt uw klachten over IN-TUTO ook aanhankelijk maken bij de Coöperatie.

Per brief in een gesloten envelop met daarop “Klachtencommissie Vertrouwelijk” te sturen aan:

Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland
t.a.v. klachtencommissie
Postbus 277
3851 AG Ermelo

 

Clientsvertrouwenspersoon:

U kunt er ook voor kiezen om met uw klacht naar de cliëntvertrouwenspersoon te gaan. De cliëntvertrouwenspersoon is een bemiddelaar die niet in dienst is van de coöperatie. De coöperatie heeft één cliëntvertrouwenspersoon. Bij hem/haar kunt u uw klacht persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail cvp@czmn.nl indienen.

Per brief in een gesloten envelop met daarop ‘Vertrouwelijk Clientvertrouwenspersoon’ sturen aan:

Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland
t.a.v. KCP
Postbus 277
3851 AG Ermelo