Organisatie

F

Betsy van Pijkeren

Na een geruime tijd ervaring te hebben opgedaan als hulpverlener in de begeleiding van senioren, ben ik in januari 2014 gestart met IN-TUTO. Naast de jarenlange ervaring in begeleiding heb ik een aantal opleidingen gevolgd waarin de persoonlijkheden van de mens centraal staan. IN-TUTO werkt via de WMO en de WLZ 

Sinds medio 2014 is IN-TUTO onderdeel van Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland. Hierdoor kunnen wij als kleinschalige zorgaanbieder ons gezamenlijk profileren en voldoen aan alle gestelde normen ten aanzien van kwaliteit en procedures.

Als zorgaanbieder bundelt IN-TUTO daarmee de krachten en staan we sterk in de uitvoering van WMO en WLZ dagbestedings –en/of begeleidingstaken. Hierdoor kunnen wij kleinschaligheid behouden en de zorgvrager kwalitatief goede zorg bieden waarin deze gehoord en gezien wordt en zorg op maat krijgt. Door de samenwerking binnen de coöperatie kan altijd de passende zorg worden aangeboden, waarbij de onderlinge organisaties gebruik kunnen maken van elkaars kennis en krachten.

U kunt Betsy bereiken via telefoon 06-20015962.

Martin van Pijkeren

Na afloop van een carrière in de IT heb ik me gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren die niet in staat zijn zelfstanding te wonen en deel te nemen aan de maatschappij. Hiervoor heb ik een aantal opleidingen gevolgd waaronder Enneagram Coach en PRI.

Naast begeleiding van de cliënten ontwikkel ik dagbestedingsprojecten op maat voor onze cliënten die dat op prijs stellen.

U kunt Martin bereiken op telefoonnummer 06-51028107